Национален парк Пирин

Оценете
(0 гласа)

Национален парк „Пирин" е създаден през 1962г. От 1983г. е вписан като обект в „Конвенция за опазване на световното природно и културно наследство" на ЮНЕСКО. За територията на парка 40 356ха, е характерно голямото биологично разнообразие: над 1300 вида висши растения, от които 18 са пирински ендемити, около 2100 вида безгръбначни, 159 вида птици, 45 вида бозайници. Алпийският характер на планината се оформя от повече от 80 върха с надморска височина над 2500м, най-високият – връх Вихрен се извисява на 2914м. В дълбоките циркуси в гранитния дял на Пирин се синеят повече от 180 ледникови езера.
Благороден дълг на всеки, тръгнал по пиринските пътеки е да пази този дар на Природата!

 

Общовалидни забрани на територията на НП Пирин

1. Движението на туристи извън официалните туристически маршрути, маркирани от Дирекция „Национален парк „Пирин".
2. Събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места.
3. Събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания.
4. Нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии.
5. Дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове.
6. Спортен риболов и риборазвъждане на определени места.
7. Замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци. Скачане и плуване във водни площи.
8. Използване на плавателни средства като лодки, салове, водни колела, надуваеми гуми, дюшеци и други във водните площи, освен при поддържащи и възстановителни дейности, служебни мероприятия, научни изследвания, мониторинг и спасителни акции.
9. Миене и къпане в реките и езерата с перилни препарати и сапуни.
10. Бивакуване и палене на огън извън определените места.
11. Събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове освен за научни цели.
12. Забранява се пренасяне, превозване и престой на лица с арбалети, лъкове, гладкоцевно или нарезно огнестрелно оръжие, независимо дали е сглобено или разглобено, или в калъф, освен на служителите на ДНП и МВР при изпълнение на служебните им задължения или при отстрел за научни цели.
13. Унищожаване, увреждане, преместване на обекти и съоражения от административната, туристическата и информационната инфраструктура.
14. Движение и паркиране на МПС извън определените и означени за това места, освен при изпълнение на служебните задължения на служители от ДНП, МВР, МО и други държавни органи.
15. Извършването на каквито и да било дейности, които са източник на шумово замърсяване, създаващо пречки за пълноценен отдих или нарушаващо нормалните условия в местообитанията на животинските видове населяващи територията на парка.
16. Изкуствено осветление на територии извън определената зона на сгради и съоражения.
17. Не се разрешава летене под сто метра над земята с каквото и да е летателно средство и кацане извън туристическата зона, определена от ПУ. Изключение се прави за спасителни операции и поддържащи дейности на Парка, които трябва да бъдат разрешени от ДНП.
18. Използване на моторизирани средства, освен при изпълнение на неотложни дейности в горите и спасителни акции.
19. Каране на ски извън маркираните ски-писти и трасетата, определени с ПУ.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dobrini1/public_html/templates/protostar/html/com_k2/templates/dobrinishte/item.php on line 259
Прочетена 11702 пъти Последно променена в Събота, 20 Юли 2013 15:21
Още в тази категория: Знаете ли, че... »